Alles | Algemeen | Makelaardij | Hypotheken

Wat is een (voorlopige) koopakte?

Als u via ons een woning koopt of verkoopt worden de afspraken vastgelegd in een koopakte. Het was altijd al verstandig om de koop van een woning schriftelijk aan te gaan, maar sinds 1 september 2003 is dat zelfs noodzakelijk. In tegenstelling tot vroeger is een mondelinge (ver)koop van een woning niet geldig. Na ondertekening door alle partijen zal de koopakte gezonden worden aan de in de akte genoemde notaris. 
Het begrip "Voorlopig" is in zekere zin misleidend. Het voorlopige heeft betrekking op de drie-dagen termijn en eventuele ontbindende voorwaarden zoals de financieringsclausule.

 

Terug