Monumenten
Monumenten verdienen veel aandacht en hebben een bijzondere positie in de markt. Rondom het kopen en/of bezitten van een monument bestaan veel fabels. Juist een monument is prachtig om te hebben. Uiteraard om fijn in te wonen, maar ook omdat er aantrekkelijke financiële en fiscale voordelen aan verbonden zijn. De overheid hecht er grote waarde aan dat dit erfgoed bewaard blijft voor ons nageslacht. Daarom zijn er dan ook aantrekkelijke regels ontwikkeld die het behoud met hun steun mogelijk maakt. Zoals bij al dit soort regels zijn ze aantrekkelijk, maar lastig te begrijpen en toe te passen. Maak vanaf het begin gebruik van onze expertise op dit gebied!
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstraat 49 Buitenpost
 
terug