Ook voor kleine zelfstandigen. 

Gewoon een stapel bonnetjes inleveren mag, maar digitaal, per mail of in excel natuurlijk ook.

Wij verzorgen desgewenst uw administratie, het versturen van facturen, de maandelijkse of kwartaal ob aangifte, uw belastingaangifte en we verzorgen desgewenst uw jaarrapporten.

Advies bij echtscheidingen, financiële vraagstukken erfkwesties, bedrijfsadviezen zoals ondernemingsvormen. 

Bel voor een eerste gesprek.